KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKA

A közművelődési munkához az emeleti részen áll rendelkezésre egy száz főt befogadó előadó terem, egy galéria, két klubhelyiség. A feladatellátást szolgálja még a régi művelődési házból megmaradt színházterem, amelynek a belső tere 2004-ben felújításra került, három év múlva megépült hozzá az új öltöző és vizesblokk, a következő évben pedig az önkormányzat által elnyert pályázati támogatással hang és fénytechnikai berendezés került a színházterembe. Rendelkezésünkre áll egy mobil színpad a nyári szabadtéri programokhoz.

Létavértes szervezett közművelődési életére jelentősen rányomta a bélyegét az a tény, hogy a művelődési ház működése hét éven át szünetelt. A 60-as évektől ’93-ig tartó folyamatos intézményi munka eredményeként kialakult sokszínű kulturális és közösségi élet egy csapásra megszűnt, és az évek során kikopott a köztudatból. Így a 2000-ben történt újraindításkor nem volt mit folytatni, nem lehetett a hagyományokba kapaszkodva koncepciót felállítani. Új dolgokat kellet kitalálni, vagy a régieket nehézkesen feléleszteni és újraszervezni mindent.

Ráadásul három évig a tárgyi feltételek nemléte is jócskán akadályozta a munkát. Lassanként, építgettük újra a közművelődést, a költségvetési és pályázati lehetőségekhez mérten. Sok hazai lehetőséget kihasználva támogatásokat szereztünk a szakmai munkához, rendezvényekhez, vagy 2008-ban az EACEA brüsszeli forrást a Létavértesen megrendezett testvérvárosi találkozóhoz. Első uniós projektünk a HEFOP volt, ennek keretében a felnőttképzés hozzáférésének javítása volt a cél, és megtartottunk egy nagy sikerű ECDL és egy takarító tanfolyamot, ugyanakkor be tudtunk szerezni néhány még hiányzó eszközt, mint például a projektor, vagy az iroda bútorzata.

2009-ben TÁMOP pályázaton nyertünk tekintélyes összeget informális és nem formális tanulás, kompetencia fejlesztés céljából. A projekt 18 hónapig fedezte a tanfolyamok, szakkörök, hagyományőrző csoportok, gyerek és felnőtt alkotótáborok költségeit.

Kezdettől alapvető célunk volt, a közösségek építése, és a néphagyományok őrzése, elsőként létrehozott közösségünk a népdalkör, az ötödik országos arany minősítést szerezte meg az idén. A felnőttek számára indított rajzkör amatőr képzőművészeinek anyagát kiállítottuk már helyben, Debrecenben és Székelyhídon.

Az évek óta működő felnőtt és a gyerek néptánccsoportjaink a legtöbb rendezvényünk állandó szereplői, csakúgy mint az egy éves citerazenekar.

Működik még a házban furulya, – korongozó, – ügyes kezek szakkör, helyet adunk a nyugdíjas klubnak.

10 év alatt lebonyolítottunk számítógép kezelői, – ECDL, – angol és román nyelv, -jóga, – takarító, – EU pályázatíró, – tanfolyamokat. Megszerveztük az évente hagyományosan ismétlődő nagyrendezvényeket, mint a városnap, a borverseny, az autós ügyességi verseny vakációzáró bulival, a szüreti fesztivál, a városi karácsonyi ünnepség. Ezekhez idén tettük hozzá a máléfesztivált, amelynek nagy sikere azt mutatja, hogy folytatnunk kell a jövőben.

A nemzeti ünnepek ápolása is a feladataink közé tartozik.

A képzőművészeti alkotótábort, amelynek már külföldi résztvevői is vannak, idén a 12. alkalommal valósítjuk meg.

Foto, képzőművészeti, hagyományőrző kiállításaink rendszeresek, ez utóbbiakat régi népi ételek kóstolója kíséri, ennek hírére jutott el hozzánk a Duna Televízió, és forgatta nálunk az „Ízőrzők” című műsorát 2009-ben.

Évről évre megtartjuk a költészet napi versmondó versenyt, író-olvasó találkozókat, irodalmi esteket szervezünk.

A filharmónia hangversenyek és a meseszínházi előadások kezdettől sikeresen mentek, az elmúlt évben ehhez jött a felnőttek részére a bérletes színházi előadássorozat, amelyet ősztől folytatunk, sőt egy nyári előadással is kibővítettünk.

Sok civil szervezettel és magánemberrel, intézményekkel együttműködünk, segítjük egymás munkáját. A térségből sokan járnak át a rendezvényeinkre, tanfolyamainkra, a csoportjainkba.

De együttműködünk a megyei intézményekkel is például a két uniós projektre létrehozott konzorciumban vezetőként dolgoztunk.

Jó kapcsolataink vannak Székelyhíddal évente megvalósítunk legalább egy közös rendezvényt, a tánccsoportok révén pedig Bihardiószeggel.