Küldetésnyilatkozat

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház fő célja a mindenki számára, igény és társadalmi szükséglet szerint elérhető lehetőség biztosítása az iskolán kívüli öntevékeny, önművelő, megismerő, művelődő és alkotó célú cselekvésre, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg.

A könyvtár hagyományos és nem hagyományos adatbázisára alapozva információs és tudásalapú társadalom igényeinek való megfeleltetés, az információt gyűjtő, feltáró, rendelkezésre bocsátó szolgáltatással.